भस्मक

भस्मक

भस्मक हा एक असा रोग आहे ज्यामध्ये रोगी सतत खात असतो. रोगी जितका खात राहतो त्याला वारंवार भूक लागत राहते. भस्मक रोगाचे लक्षण :- या रोगामध्ये रोगी व्यक्तीला खूप अधिक प्रमाणात भूक […]

Read more