पोटातील कृमि

पोटातील कृमि

पोटातील कृमि लहान मुलांमध्ये सामान्यतः आढळून येतात.यामध्ये रोग्याला भूक लागेनाशी होते. आणि भूक न लागल्यामुळे स्वास्थ्य बिघडण्यास चालू होते. या रोगाची लक्षणे  :– पोटात दुखणे, उलटी होणे. संडासला होत राहणे. जास्त भूक लागणे. […]

Read more