उचकी

उचकी

उचकी लागली ? कोणी आठवण काढली ? असे वाक्य लगेच आपल्या तोंडून येते. आणि कोणी बरे आठवण काढली असेल या विचारामध्ये आपण दंग होतो. आपल्या छातीच्या पिंजर्‍याचा विभाजक पडदा ( डायफ्रॅम) स्नायूंनी […]

Read more