गोळा सरकणे (बेंबी सरकणे )

गोळा सरकणे

गोळा सरकणे (बेंबी सरकणे ) म्हणजे बेंबी आपल्या जागेवरून सरकणे. वजन वस्तू उचलताना किंवा जड काम करतांना बेंबी आपल्या जागेवरून सरकू शकते. घरगुती उपाय :- जेव्हा बेंबी आपल्या जागेवरून सरकून जाते तेव्हा […]

Read more